ثبت نام دوره های مربیگری
آغاز ثبت نام
دوره ارتقا مربیگری 3 به 2 اسنوبرد داوطلبین استانها بانوان و آقایان به میزبانی استان های تهران و البرز
مبلغ ثبت نام: 3,000,000 ریال
توجه مهم:
سپری شدن حداقل سه سال از زمان اخذ درجه مربیگری درجه ۳
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 آلپاین ویژه ارتش ج.ا.ایران
مبلغ ثبت نام: 1,000,000 ریال
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره ارتقا مربیگری 3 به 2 آلپاین داوطلبین استانها بانوان و آقایان به میزبانی استان های تهران و البرز
مبلغ ثبت نام: 3,000,000 ریال
توجه مهم:
سپری شدن حداقل سه سال از زمان اخذ درجه مربیگری درجه ۳
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره ارتقا مربیگری 3 به 2 آلپاین داوطلبین استانها بانوان و آقایان به جز استان های تهران و البرز
مبلغ ثبت نام: 1,000,000 ریال
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره ارتقا مربیگری 3 به 2 اسنوبرد داوطلبین استانها بانوان و آقایان به جز استان های تهران و البرز
مبلغ ثبت نام: 1,000,000 ریال
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 آلپاین استان زنجان به جز استان های تهران و البرز
مبلغ ثبت نام: 1,000,000 ریال
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 اسنوبرد استان همدان به جز استان های تهران و البرز
مبلغ ثبت نام: 1,000,000 ریال
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 اسنوبرد استان کهکیلویه و بویراحمد به جز استان های تهران و البرز
مبلغ ثبت نام: 1,000,000 ریال
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره بازآموزی مربیگری آلپاین و اسنوبرد درجه 3 بانوان و آقایان ویژه منتخبین
مبلغ ثبت نام: 5,000,000 ریال
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
ثبت نام کلاس آموزشی زمان گیری مسابقات اسکی

ظرفیت کلاس: بدون محدودیت

شرایط:
دارا بودن تحصیلات مرتبط به رشته های کامپیوتر و یا تسلط کامل به کامپیوتر یا ارائه مدرک رسمی و معتبر در زمینه کامپیوتر
دارا بودن مدرک معتبر در زمینه زبان انگلیسی و یا تسلط کامل به زبان انگلیسی
حداکثر سن: 35 سال
دارا بودن کارت مربیگری و یا داوری اسکی
حداقل تحصیلات: کارشناسی
تذکر: از ثبت نام کنندگان در ابتدا آزمون ورودی در زمینه کامپیوتر، زبان انگلیسی و آشنایی با رشته اسکی گرفته می‌شود و پذیرفته شدگان در کلاس آموزشی زمان گیری حضور پیدا می‌کنند.
مدت زمان کلاس: 50 ساعت


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
انتخاب محل برگزاری دوره مربیگری درجه 3 آلپاین و اسنوبرد استان البرز ویژه قبول شدگان مرحله اول
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه انتخاب محل برگزاری دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 آلپاین و اسنوبرد استان البرز ویژه قبول شدگان مرحله اول ویژه قبول شدگان
مبلغ ثبت نام: 20,000,000 ریال
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 آلپاین استان اصفهان
مبلغ ثبت نام: 1,000,000 ریال
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02144739039

پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 رشته آلپاین استان البرز بانوان و آقایان
مبلغ ثبت نام: 2,000,000 ریال
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02144739039

پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 اسنوبرد استان البرز بانوان و آقایان
مبلغ ثبت نام: 2,000,000 ریال
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 اسنوبرد استان اصفهان بانوان و آقایان ویژه منتخبین
مبلغ ثبت نام: 500,000 ریال
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 آلپاین استان اصفهان بانوان و آقایان ویژه منتخبین
مبلغ ثبت نام: 500,000 ریال
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره ارتقا مربیگری 3 به 2 اسنوبرد استان اصفهان بانوان و آقایان ویژه منتخبین
مبلغ ثبت نام: 1,000,000 ریال
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره ارتقا مربیگری 3 به 2 آلپاین استان اصفهان بانوان و آقایان ویژه منتخبین
مبلغ ثبت نام: 1,000,000 ریال
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره آموزشی تعین سطح موگول رده سنی 10 تا 18 سال ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: استان تهران - توچال
ظرفیت پذیرش: 40 نفر
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 موگول ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: استان تهران - توچال
ظرفیت پذیرش: 10 نفر
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
کلاس مربیگری ( آخرین فرصت ) اسنوبرد درجه 3 مردودیهای سال 1396 ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: استان تهران
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
کلاس مربیگری ( آخرین فرصت ) آلپاین درجه 3 مردودیهای سال 1396 ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: استان تهران
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
کلاس مربیگری ( آخرین فرصت ) آلپاین درجه 3 به 2 مردودیهای سال 1396 ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: استان تهران
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 فری استایل اسنوبرد ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: استان تهران
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02126206230

پایان ثبت نام
دوره مربیگری درجه 3 رشته آلپاین استان خراسان رضوی ویژه بانوان و آقایان
محل برگزاری: استان خراسان رضوی
توجه مهم:
در صورت ثبت نام اشتباه در این دوره مربیگری عواقب آن به عهده شما خواهد بود.
واریز مبلغ پیش پرداخت به معنای ثبت نام قطعی متقاضی در دوره می باشد و برگشت آن به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. لذا در انتخاب دوره و اطلاع از شرایط برگزاری آن دقت کافی را لحاظ فرمایید.


شماره تماس کمیته آموزش:
02144739039

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.